Highlights

Veel mensen en organisaties hebben ons geholpen onze programma’s te introduceren in scholen over de hele wereld. Hier richten we ons op de belangrijkste mensen en organisaties die samen alles mogelijk hebben gemaakt.